top of page

En god fysisk förmåga gör dig till en bättre förare!

Vad är Endurofys?

Endurofys är ett specifikt träningsprogram för att utveckla din fysiska förmåga för endurokörning. Det är utvecklat genom empiri och beprövad erfarenhet.

 

Programmet bidrar till:

  • Utveckling av din fysiska förmåga

  • Möjliggör effektivare körteknisk utveckling

  • Ökad körförmåga

  • Minskad risk för överbelastningsskador

  • Ökad förmåga att hantera akuta fallskador

Endurofys_edited.png

Utveckla din fysiska förmåga för ökad körglädje!

Endurofyspyramid.png

Din fysiska förmåga är en förutsättning för god körteknik och körförmåga

Din fysiska förmåga är ett fundament för din körglädje. Det är basen för din körteknik samt dess utvecklingspotential.  Det är din konkurrensfördel under din tävlingsprestation. Det är förutsättningen för hur säkert du kan framföra ditt fordon. Ju mer kontroll du upplever vid din körning desto högre körglädje känner du.

Din fysiska förmåga kan liknas med din hårdvara. Det är dina biologiska och mekaniska förutsättningar för att hantera ditt fordon. Körteknik är din mjukvara, det är ditt nervsystems motoriska program för hur du framför ditt fordon.

 

Du kan endast använda dig av den mjukvara som din hårdvara tillåter. Om du summerar din hårdvara och mjukvara får du din körförmåga. Det vill säga hur väl du kan framföra ditt fordon.

 

Körteknisk utveckling kräver kontinuitet. Det kräver att din kropp orkar vara i rätt positioner för att du ska förstärka den mjukvaruutveckling som leder till en ökad körförmåga. Om majoriteten av din körning är ansträngd och körtekniskt slarvig är det just det du förstärker i ditt nervsystem.

 

Över tid blir du kanske bättre på att kompensera men det finns ett tak för din utvecklingspotential. Om detta har försiggått under länge tid behöver du dessutom lära om, vilket tar ungefär 10 gånger längre tid än att lära sig korrekt från första början. För att undvika dubbelarbete, överbelastningsskador och psykiskt lidande är det bättre att lägga rätt grund från start. Detta kräver att du investerar i din fysiska förmåga i första hand.

Börja utveckla din fysiska förmåga genom Endurofys idag!

bottom of page